Gavin_Thomas_Photo_8362NEG0026 by Gavin Thomas Photo on Flickr.

filed under: #gavin thomas   #gavinthomasphoto.com   #olympus epic   #35mm   #film   #analog   #nyc   #model   #street   #sexy   #new york city   #new york   #ny   #fuji film   #fuji   #c41   #dwaynes photo   
  1. dandelionn-wine posted this
@theme